مراحل اخذ پروانه ساخت برای زمین و یا ملک کلنگی

ساخت وبلاگ
چکیده : جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان با روند کلی  اخذ پروانه ساخت، مراحل کار به ترتیب ذیل ارائه می گردند : 1. ... با عنوان : مراحل اخذ پروانه ساخت برای زمین و یا ملک کلنگی بخوانید :

جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان با روند کلی  اخذ پروانه ساخت، مراحل کار به ترتیب ذیل ارائه می گردند :

1. مراجعه مالک یا وکیل (با وکالتنامه محضری) به دفتر خدمات الکترونیک با در دست  داشتن سند و اصل شناسنامه و کارت ملی و یک سری فتوکپی.


2. اخذ و تکمیل فرم چاپی برای اخذ پروانه ساختمان برای زمین یا تخریب و نوسازی برای ملک کلنگی و تحویل آن به دفتر به انضمام مدارک فوق الذکر و تشکیل پرونده (در صورتیکه ملک مورد نظر فاقد شماره پرونده کامپیوتری در شهرداری باشد شماره جدید معین و اعلام می شود.)


3. پرداخت حق تشکیل پرونده و بازدید در وجه دفتر خدمات و اخذ رسید.
*در صورت مطالبه فیش پرداخت نوسازی از سوی دفتر به اداره درآمد شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت آن اقدام وفیش مربوطه به دفتر ارائه شود.


4. بازدید از ملک توسط مامور دفتر در تاریخ تعین شده (یک روز بعد از تشکیل پرونده) و گزارش کتبی مامور بازدید به دفتر.


5. در صورت نبود اشکال و تطبیق ابعاد زمین با مندرجات سند، دستور نقشه صادر و به مالک تحویل می گردد.
*در مورد املاک کلنگی فرم تعهد تخریب توسط مالک تکمیل و از طریق دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضاء می شود.

6. انجام مراحل طراحی معماری فنی :
طبق مندرجات دستور نقشه، نقشه معماری تهیه و به دفتر خدمات ارائه می شود، پس از تأیید آن نقشه های محاسباتی نیز توسط مهندس محاسب آماده و به دفتر خدمات ارائه پس از آن نقشه تأسیسات و نقشه نما (نقشه نما در برخی از مناطق اجباری است) نیز توسط مالک تهیه و به دفتر خدمات ارائه می شود، پس از تأیید آنها فیش عوارض بنا پرداخت و پس از امضاء پروانه توسط مهندس ناظر، معمار، محاسب و تأسیسات، پروانه توسط شهر دار منطقه امضاء و از طریق پست درب منزل تحویل مالک می گردد. در صورت عدم دسترسی به مالک پروانه توسط پست به دفتر خدمات الکترونیک تحویل می گردد. در این مرحله مهندسان معمار، محاسب، برق، مکانی و تأسیسات می بایست برگه مهندسی با پایه مرتبط با متراژ بنا را مهر و امضاء کنند.
*کلیه مراحل فوق از تاریخ تشکیل پرونده تا ارسال پروانه از طریق پیامک به اطلاع مالک می رسد.

 در صورتیکه هر یک از نقشه ها نیاز به اصلاح داشته باشد از طریق پیامک و یا تماس تلفنی مالک احضار تا نسبت به اخذ نقشه و اصلاح آن توسط مهندس مربوطه اقدام نماید که معمولاً مهندس مربوطه راساً به دفتر خدمات و شهرداری مراجعه و نسبت به اصلاح نقشه اقدام می کند و نیازی به حضور مالک نیست.

شروع عملیات :
مالک به منظور شروع کار ابتدابرگ شرع به کار را از مهندس ناظر اخذ و پس از حصاربندی جلو بنا و نصب تابلو و فتوکپی سند وپروانه به ناحیه مربوطه مراجعه و تشکیل پرونده می دهد. سپس با مراجعه به ادارات آب، برق، گاز و در جریان قرار دادن آنها از جریان عملیات تخریب و پس از قطع،جا به جایی، تبدیل و بازدید بازرسان ادارات فوق و پس از بازدید مأمور ناحیه و نبودن هیچگونه مانعی عملیات تخریب و ساخت شروع می شود.
قبل از اقدام به تخریب نسبت به قطع گاز و درخواست لوله کشی گاز کارگاهی اقدام شود.
مالک می تواند با در دست داشتن اصل پروانه به ادارات پست مراجعه و به تعداد واحد ها که طبق نقشه شماره گذاری شده کدپستی جداگانه اخذ نماید (اخذ کدپستی تا اخذ پایان کار میسر می باشد).

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص این مطلب در بخش نظرات قرار دهید.

منابع آزمون نظام مهندسی...
ما را در سایت منابع آزمون نظام مهندسی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 13:56